Lỗi không thực hiện được lệnh trong cad

 

Lỗi không thực hiện được lệnh trong cad (không gõ được lệnh tắt trong cad,lỗi cad không nhận lệnh,lỗi lệnh trong cad) là lỗi Khi các bạn ra lệnh nhưng lệnh đó không thực hiện được, do người nào đó đã lập trình nhúng vào làm thay đổi chức năng của lệnh hoặc cấm lệnh đó hoạt động.

• Khắc phục nhanh:

ο Gõ lệnh có dấu . (dấu chấm) đằng trước.

Ví dụ: nếu bạn gõ lệnh

» Command: Line (hoặc phím tắt là l) mà lệnh không thực hiện, bạn gõ .line, lệnh sẽ thực hiện ngay.

ο Cái này thường xảy ra với lệnh Print hay Ctrl + P mà ko được thì bạn dùng lệnh .Print

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây