Lệnh DimDiameter trong CAD

Lệnh DimDiameter trong CAD (lệnh ddi trong cad, lệnh dimdia trong cad, lệnh ghi kích thước trong cad) là lệnh ghi kích thước đường kính trong autocad. Cách dùng lệnh DimDiameter trong CAD như sau :

• Lệnh : dimdiameter,dimdia

• Lệnh tắt : ddi

· Menu : dimension\diameter

Command : DDI↵ Hoặc Dimdiameter

Select arc or circle: Chọn đường tròn tại 1 điểm bất kỳ.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Vị trí của đường kích thước.

Khi ghi kích thước lỗ hoặc đường tròn có đường kính nhỏ thì mũi tên và chữ số kích thước
nằm ngoài đường tròn. Để dấu tâm (Center mark) và đường tâm (Center line) không xuất hiện thì trước khi ghi kích thước bán kính và đường kính ta định biến DIMCEN = 0 hoặc chọn loại (Type) của Center Marks for Circles trên hộp thoại New (Modify) Dimension Styles là None. Lựa chọn Mtext, Text Angle trong lệnh Dimdiameter tương tự như các lựa chọn trong lệnh Dimlinear.

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây