Lệnh DimCenter trong CAD

Lệnh DimCenter trong CAD (lệnh dce trong cad, lệnh ghi kích thước trong cad) là lệnh vẽ đường tâm hoặc dấu tâm của đường tròn hoặc cung tròn trong autocad. Cách dùng lệnh dimcenter trong cad như sau:

Lệnh DimCenter

• Lệnh tắt: dce

· Menu: dimension\center mark

Command : DCE↵ Hoặc Dimcenter

Select arc or circle: Chọn cung hoặc đường tròn.

Tuỳ thuộc vào biến DIMCEN khi sử dụng lệnh Dimcenter sẽ xuất hiện đường tâm và dấu tâm hoặc chỉ là dấu tâm. Sau khi vẽ đường tâm ta phải thay đổi lớp cho các đối tượng vừa vẽ sang lớp đường tâm thì dạng đường tâm mới xuất hiện.

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây