Lệnh Dimradius trong cad

Lệnh Dimradius trong cad (lệnh dra trong cad, lệnh ghi kích thước trong cad) là lệnh ghi kích thước bán kính trong autocad. Cách dùng lệnh dimradius trong cad như sau:

• Lệnh: dimradius

• Lệnh tắt: dra

· Menu: dimension\radius

Command : DRA↵

• Select arc or circle: Chọn cung tròn tại 1 điểm bất kỳ.

• Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Vị trí của đường kích thước.

Khi ghi kích thước cung tròn có bán kính nhỏ thì mũi tên và chữ số kích thước nằm ngoài đường tròn. Lựa chọn Mtext, Text Angle trong lệnh Dimradius tương tự như các lựa chọn trong lệnh Dimlinear.

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây