Lệnh Mtext trong CAD dễ hiểu nhất

Lệnh Mtext trong CAD : 
Là lệnh tạo một đoạn văn bản được giới hạn bởi đường biên là khung hình chữ nhật. Đoạn văn bản là một đối tượng của AutoCAD, có thể định dạng được nhiều thuộc tính hơn so với văn bản thông thường. Cụ thể cách sử dụng lệnh Mtext trong CAD như sau :

  • Lệnh : Mtext
  • Lệnh tắt : MT
  • Menu : Draw\text\Multiline text

Command: MT↵

  • Lựa chon đường biên hình chữ nhật bằng 2 điểm:
    Specify first corner: – Điểm gốc thứ nhất đoạn văn bản
    Specify opposite corner or……. – Điểm gốc đối diện đoạn văn bản

Sau đó xuất hiện hộp thoại Text Formatting. Trên hộp thoại này ta nhập văn bản như các
phần mềm văn bản khác hoặc có thể copy từ văn bản có sẵn, rồi tiến hành chỉnh sửa.

Ta có thể nhập dòng chữ trước sau đó bôi đen vμ thay đổi các thuộc tính của dòng chữ như
FONT chữ và cỡ chữ, chữ đậm, nghiêng, chữ gạch chân, màu chữ……

Lệnh Mtext thường xuyên được sử dụng để tạo các ghi chú, chú thích nội dung trong bản vẽ.

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây