Lệnh Mtext trong CAD

Lệnh Mtext trong CAD : 
Là lệnh tạo một đoạn văn bản được giới hạn bởi đường biên là khung hình chữ
nhật. Đoạn văn bản là một đối tượng của AUTOCAD. Cụ thể cách sử dụng lệnh Mtext trong CAD như sau :

  • Lệnh : Mtext
  • Lệnh tắt : MT
  • Menu : Draw\text\Multiline text

Command: MT↵

  • Current text style: “Viet” Text height: – Thể hiện kiểu chữ hiện tại và chiều cao
    Specify first corner: – Điểm gốc thứ nhất đoạn văn bản
    Specify opposite corner or……. – Điểm gốc đối diện đoạn văn bản

Sau đó xuất hiện hộp thoại Text Formatting. Trên hộp thoại này ta nhập văn bản như các
phần mềm văn bản khác.

 

 

Ta có thể nhập dòng chữ trước sau đó bôi đen vμ thay đổi các thuộc tính của dòng chữ như
FONT chữ và cỡ chữ, chữ đậm, nghiêng, chữ gạch chân, màu chữ……

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây