Lệnh bo tròn trong cad – hướng dẫn sử dụng chi tiết nhất

Lệnh bo tròn trong cad (lệnh fillet trong autocad, lệnh bo góc hình chữ nhật trong cad,lệnh bo tròn 2 đường thẳng) là lệnh tạo cung tròn giữa 2 đối tượng. Khóa học autocad online xin hướng dẫn Cách dùng lệnh fillet trong autocad như sau:

  • Menu: Modify –> Fillet
  • Lệnh: Fillet
  • Lệnh tắt: F

Command : F ↵
Select first object or [Polyline / Radius /Trim /Multiple]: 
Chọn các tham số để đặt chế độ vuốt góc. Các tham số bao gồm:

  • Chọn tham số R (Radius) Dùng để nhập bán kính cần vuốt góc.

Specify fillet radius <0.0000>: Nhập bán kính

Select first object or [Polyline /Radius /Trim/ mUltiple]: Chọn cạnh thứ nhất cần vuốt góc

Select second object: Chọn cạnh thứ 2 cần vuốt góc

  • Chọn tham số P (Polyline): Sau khi ta nhập bán kính thì ta chọn tham số P để vuốt góc cho tất cả các góc của Polyline
  • Chọn tham số T (Trim): Cho phép cắt bỏ hoặc không cắt bỏ góc được vuốt

Enter Trim mode option [Trim/No trim]<No trim>: Tại đây ta gõ T hoặc N để lựa chọn cắt hoặc không cắt bỏ góc được bo tròn

Select first object or [Polyline/Radius /Trim /mUltiple]: Chọn cạnh thứ nhất cần vuốt góc

Select second object: Chọn cạnh thứ 2 cần vuốt góc

  • Chọn tham số U (mUltiple): Nếu ta nhập một lựa chọn khác trên dòng nhắc chính trong kho đang chọn tham số này thì dòng nhắc với lựa chọn đó được hiển thị sau đó dòng nhắc chình đựoc hiển thị.

VD1: Các bạn bo tròn 1 góc của hình chữ nhật:
Bước 1: vào lệnh F↵.
Lúc này xuất hiện các lựa chọn,ở đây mình chọn nhập theo bán kính R (Radius)
Bước 2: Nhập bán kính cung tròn.
Chú ý là bán kính phải nhỏ hơn cạnh của hình chữ nhật nhé,ở đây mình chọn R=20 => ấn enter
Bước 3: Click chọn 2 cạnh liền nhau của HCN => chọn xong các bạn ấn enter.

  • Ta được như hình vẽ:

lệnh bo tròn trong cad

VD2: Thao tác tương tự VD1

Hình tùy chọn :

lệnh bo tròn trong cad

Lối 2 đường thẳng thành polyline bở cung tròn:

lệnh bo tròn trong cad

Các góc còn lại các bạn làm tương tự.

Chúc thành công !!!

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD

Và rất nhiều bài vết AutoLisp hay giúp bạn tự động hóa vẽ một cách nhanh nhất.