Không gõ được lệnh tắt trong cad và cách khắc phục đơn giản

Bài viết sẽ tập trung hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi không gõ được lệnh tắt trong cad

Lỗi không thực hiện được lệnh trong cad (không gõ được lệnh tắt trong autocad, lỗi cad không nhận lệnh, lỗi lệnh trong cad) là lỗi khi các bạn ra lệnh nhưng lệnh đó không thực hiện được, do người nào đó đã lập trình nhúng vào làm thay đổi chức năng của lệnh hoặc cấm lệnh đó hoạt động.

Lỗi này như sau: Khi bạn nhập L để gọi lệnh Line thì autocad báo “L Unknown command “L”. Press F1 for help” hay lệnh CO để gọi lệnh Copy thì có thông báo “CO Unknown command “CO”. Press F1 for help”.

Khắc phục nhanh lỗi không gõ được lệnh tắt trong autocad

Gõ lệnh có dấu . (dấu chấm) đằng trước.

  • Ví dụ: nếu bạn gõ lệnh Command: Line (hoặc phím tắt là l) mà lệnh không thực hiện, bạn gõ .line, lệnh sẽ thực hiện ngay.
  • Cái này thường xảy ra với lệnh Print hay Ctrl + P mà ko được thì bạn dùng lệnh .

Cách sửa lỗi không nhận lệnh tắt một cách bài bản bằng cách load lại file acad.pgp (file chứa các lệnh tắt trong autocad).

Trên dòng lệnh command nhập lệnh REINIT  và làm theo hai bước như hình dưới đây:

Lỗi không nhận lệnh trong CAD và lỗi không gõ được lệnh tắt trong cad

Xem thêm bài viết: Cách đổi lệnh tắt trong CAD

Nếu Bạn vẫn không sửa được ? hãy comment để chúng ta cùng giải quyết nhé !