Lệnh DDedit trong CAD

Lệnh DDedit trong CAD (Hay còn gọi là lệnh ED trong cad, lệnh sửa chữ trong cad, chỉnh sửa text trong cad, lệnh sửa DIM trong CAD, sửa kích thước trong cad): Là lệnh thay đổi nội dung dòng chữ và các định nghĩa thuộc tính. Ta có thể gọi lệnh hoặc nhấp đúp chuột vào dòng chữ cần hiệu chỉnh. Cụ thể cách dùng lệnh DDedit trong CAD như sau:

  • Lệnh : DDedit
  • Lệnh tắt : ED
  • Menu : Modify\object\text\edit

Chú ý:
Nếu dòng chữ chọn được tạo bởi lệnh Tetx sẽ xuất hiện hộp thoại Edit Text cho phép hiệu chỉnh nội dung dòng chữ.
Nếu đối tượng chọn được tạo bởi lệnh Mtext thì sẽ xuất hiện hộp thoại Text Formatting sau đó ta thay đổi các thông số cần thiết và nhấn nút OK.

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây