Lệnh Text trong CAD chi tiết nhất

Lệnh Text trong CAD (hay còn gọi là lệnh t trong cad, lệnh viết chữ trong cad):  Là lệnh cho phép ta nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ. Trong một lệnh Text ta có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau và các dòng chữ sẽ xuất hiện trên màn hình khi ta nhập từ bàn phím. Cụ thể cách dùng Lệnh Text trong CAD như sau:
  • Lệnh : text
  • Lệnh tắt : T
  • Menu : Draw\text\single line text
Command: Text ↵
  • Current text style: "Viet" Text height: - Thể hiện kiểu chữ hiện tại và chiều cao
  • Specify start point of text or [Justify/Style] : - Chọn điểm căn lề trái dòng chữ hoặc nhập tham số S để nhập kiểu chữ ta vừa tạo ở trên.
  • Style name (or ?): ( sau khi nhập S ta nhập tên kiểu chữ tại dòng nhắc này)
  • Specify height <10.000> - Nhập chiều cao chữ
  • Specify Rotation Angle of Text<0> - Nhập độ nghiêng của chữ
  • Enter Text: -Nhập dòng chữ hoặc Enter để kết thúc lệnh
Thanks for reading!!! Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây