Lệnh TextFill trong CAD dễ hiểu nhất

Lệnh TextFill trong CAD (hay còn gọi là biến TextFill trong CAD): Là lệnh quyết định các chữ có được tô hay là chỉ xuất hiện các đường viền. Nếu biến TEXTFILLON (1) thì chữ được tô và ngược lại .Cách sử dụng Lệnh TextFill trong CAD như sau:Command: TextFill↵

  • Enter new value for TEXTFILL <1>: - Nhập giá trị mới cho biết là 0 hoặc là 1

Để trực quan hơn, bạn có thể sử dụng lệnh plot => lựa chọn vùng cần xem trước trong môi trường window => preview để xem trước khi in. Khi đó bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt khi sử dụng lệnh textfill với các giá trị 1 hoặc 0.Ví dụ khi in ra như sau:

  • Khi gắn giá trị textfill bằng 0:

  • Khi gắn giá trị textfill bằng 1:

Thanks for reading!!!Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Sử dụng lệnh TXTEXP để phá vỡ chữ trong CAD | TXTEXP command to break text in progeCAD

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây

Các câu hỏi thường gặp về lệnh TextFill trong CAD dễ hiểu nhất

Lệnh TextFill trong AutoCAD là một công cụ giúp tạo hiệu ứng màu nền cho văn bản trong các đối tượng Text hoặc MText. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về lệnh TextFill cùng với các giải thích dễ hiểu:

Lệnh TextFill trong AutoCAD là gì?

Lệnh TextFill cho phép bạn tạo một màu nền độc lập với nền của bản vẽ cho các văn bản trong các đối tượng Text hoặc MText.

Điều này giúp văn bản nổi bật và dễ đọc hơn trên các phông nền phức tạp.

Làm thế nào để sử dụng lệnh TextFill?

Để sử dụng lệnh TextFill:

Gõ "TEXTFILL" trong dòng lệnh và nhấn Enter.

Chọn văn bản (Text hoặc MText) mà bạn muốn thay đổi màu nền.

Chọn một màu nền bằng cách chọn một trong số các màu có sẵn hoặc nhập mã màu.

Xác nhận để áp dụng màu nền vào văn bản.

Làm thế nào để bỏ màu nền cho văn bản?

Để bỏ màu nền cho văn bản:

Gõ "TEXTFILL" trong dòng lệnh và nhấn Enter.

Chọn văn bản có màu nền và chọn tùy chọn "None" hoặc nhập "Off".

Xác nhận để bỏ màu nền khỏi văn bản.

Làm thế nào để thay đổi màu nền sau khi đã áp dụng lệnh TextFill?

Để thay đổi màu nền sau khi đã áp dụng lệnh TextFill:

Gõ "TEXTFILL" trong dòng lệnh và nhấn Enter.

Chọn văn bản có màu nền để chỉnh sửa.

Chọn màu nền mới.

Xác nhận để thay đổi màu nền của văn bản.

Làm thế nào để áp dụng lệnh TextFill cho nhiều văn bản?

Để áp dụng lệnh TextFill cho nhiều văn bản:

Gõ "TEXTFILL" trong dòng lệnh và nhấn Enter.

Chọn nhiều văn bản cần thay đổi màu nền.

Chọn màu nền mong muốn.

Xác nhận để áp dụng màu nền cho tất cả văn bản đã chọn.

Lệnh TextFill giúp bạn tạo hiệu ứng màu nền cho văn bản trong AutoCAD, giúp nâng cao tính thẩm mỹ và độ trực quan của bản vẽ.

Tham khảo cách tính chi phí xây nhà cho các kỹ sư dân dụng tại đây