Lệnh TextFill trong CAD dễ hiểu nhất

Lệnh TextFill trong CAD (hay còn gọi là biến TextFill trong CAD): 
Là lệnh quyết định các chữ có được tô hay là chỉ xuất hiện các đường viền. Nếu biến TEXTFILLON (1) thì chữ được tô và ngược lại .

Cách sử dụng Lệnh TextFill trong CAD như sau:

Command: TextFill↵

  • Enter new value for TEXTFILL <1>: – Nhập giá trị mới cho biết là 0 hoặc là 1

Để trực quan hơn, bạn có thể sử dụng lệnh plot => lựa chọn vùng cần xem trước trong môi trường window => preview để xem trước khi in. Khi đó bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt khi sử dụng lệnh textfill với các giá trị 1 hoặc 0.

Ví dụ khi in ra như sau:

  • Khi gắn giá trị textfill bằng 0:

  • Khi gắn giá trị textfill bằng 1:

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây

Tham khảo cách tính chi phí xây nhà cho các kỹ sư dân dụng tại đây