Lệnh redo trong autocad – lệnh phục hồi đối tượng

Lệnh redo trong autocad là lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo. Cách thực hiện lệnh redo:

  • Menu: Edit –> Redo
  • Lệnh: Redo
  • Phím tắt redo: Ctrl+Y

Sử dụng lệnh Redo sau các lệnh Undo để phục hồi các lệnh vũa huỷ trước đó.

Command : REDO ↵ Vào lệnh sau đó ENTER

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây