Ghi chỉ số trên và chỉ số dưới trong cad

                                 Ghi chỉ số trên và chỉ số dưới trong cad

 

Ghi chỉ số trên và chỉ số dưới trong cad (Viết số mũ trong cad,viết ký tự đặc biệt trong cad)
Nhiều bạn băn khoăn muốn đánh Text trong Autocad mà có mũ trên hoặc dưới thì dùng lệnh gì?
      •  Ví dụ CaCO3
Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn cách viết chỉ số trên và chỉ số dưới trong cad như sau:

Command : MT ↵

Bạn muốn dùng để viết chữ trên đầu, bạn cho ký tự mũ (^) vào cuối.

VD1: Mình muốn ghi X mũ 2,ghi như sau:

 

 

Bạn muốn dùng để viết chữ dưới chân, bạn cho ký tự mũ (^) vào đầu đoạn.

VD2: Mình muốn ghi Na2SO4,ghi như sau:

 

 

 

Sau đó tô xanh đoạn mà bạn muốn viết kèm cả ký tự mũ, rồi nhấn vào phím a/b trên thanh công cụ mtext.

 

 

Kết quả của VD1:

 

 

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây