Học AutoCAD chuẩn Autodesk – AutoCAD cho người mới học

Chào mừng bạn đến với bài viết Học AutoCAD cơ bản chuẩn Autodesk – Hướng dẫn căn bản nhất mà bạn cần có để có thể tạo các bản vẽ 2D bằng AutoCAD.

Bài hướng dẫn này là nơi tuyệt vời để bạn bắt đầu học AutoCAD, các bài hướng dẫn được sắp xếp theo một quy trình cụ thể theo đúng trình tự từ thấp đến cao, giúp người học có thể dễ dàng tiếp nhận.

Học AutoCAD
Các bạn có thể bắt đầu quá trình học AutoCAD của mình theo các bài viết được sắp xếp theo trình tự sau:

Học AutoCAD cơ bản chuẩn Autodesk – Các vấn đề cơ bản trong AutoCAD:

Basics
Một số điều khiển cơ bản trong AutoCAD

Viewing
Pan và phóng to một bản vẽ, cách kiểm soát thứ tự của các đối tượng chồng chéo nhau.

Geometry
Tạo các đối tượng hình học cơ bản như đường thẳng, hình tròn và tô vật liệu.

Precision
Đảm bảo độ chính xác cần thiết cho mô hình của bạn.

Layers
Quản lý bản vẽ của bạn bằng cách quản lý lớp.

Properties
Bạn có thể thay đổi các thuộc tính như màu sắc và kiểu đường nét cho các lớp, giống như các thuộc tính mặc định được gán cho các lớp.

Modify
Công cụ chỉnh sửa trong AutoCAD

Blocks
Chèn biểu tượng và chi tiết vào bản vẽ của bạn từ các nguồn khác hoặc từ bản vẽ của bạn.

Layouts
Bố cục lại bản vẽ của bạn bằng một vài cửa sổ view trước khi in ra.

Notes and Labels
Tạo ghi chú, nhãn và chú thích.

Dimensions
Tạo và ghi kích thước cho hình vẽ của các bạn.

Printing
In ấn và xuất bản vẽ

Chúc các bạn thành công!