Các lệnh thường dùng trong cad thông dụng

Bài viết này giới thiệu một số Các lệnh thường dùng trong cad 2d cho người mới làm quen

Giới thiệu qua về phần mềm CAD.

Autocad là phần mềm của hãng autodesk ứng dụng cho thiết kế 2D và 3D ,phần mềm dùng để thực hiện các bản vẽ kĩ thuật trong các ngành:  Xây Dựng ,Cơ Khí, Điện, Kiến Trúc ,Bản Đồ,…vv. CAD là chữ viết tắt của Computer – Aid Design hoặc Computer – Aided Drafting (vẽ và thiết kế với sự trợ giúp của máy tính).

Một số lệnh vẽ hình cơ bản.

1.L   –    (line)          :vẽ đường thẳng

2.PL –   (polyline)   :vẽ các đường thẳng liên tiếp

3.SPL-  (spline)      :vẽ đường cong đặc biệt

4.REC – (rectang)   :vẽ hình chữ nhật

5.C     – (circle)       :vẽ hình tròn

6.POL – (polygon)  :vẽ đa giác đều

7.EL   – (ellipse)      :vẽ hình elip

8. A    – (arc)           :vẽ cung tròn

Các lệnh thường dùng trong cad

Một số lệnh thao tác cơ bản.

1.CO,CP -(copy)   :lệnh sao chép đối tượng

2.E – (erase)         :lệnh xóa đối tượng

3.M   – (move)      :lệnh di chuyển đối tượng

4.RO  – (rorate)    :lệnh xoay đối tượng

5.P – (pan)            :lệnh di chuyển tầm nhìn trong giấy vẽ (cách 2: nhấn và giữ con lăn chuột đồng thời)

6.Z – (zoom)         :lệnh phóng to thu nhỏ màn hình

7.RE – (regen )      :lệnh nâng cao tầm nhìn (thu nhỏ giấy vẽ để dễ nhìn tổng thể giấy vẽ)

Một số lệnh quản lý cơ bản.

1.LA -(layer)          :quản lý hiệu chỉnh layer

2.SE- (settings)    :quản lý cài đặt bản vẽ

3.OP- (options)    :quản lý cài đặt mặc định

4.OS- (osnap)      :quản lý truy bắt điểm

Một số lệnh ghi kích thước cơ bản.

1.D – (dimension)        :ghi kích thước cơ bản

2.DLI – (dimlinear)      :ghi kích thước phương thẳng đứng hay nằm ngang theo con trỏ chuột

3.DAL – (dimaligned)  :ghi kích thước xiên

4.DAN – (dimangular) :ghi kích thước góc

5.DRA – (dimradius)    :ghi kích thước bán kính

6.DDI – (dimdiameter) :ghi kích thước đường kính

7.DCO – (dimcotinue) :ghi kích thước nối tiếp nhau

8.DBA – (dimbaseline):ghi kích thước song song

Các lệnh thường dùng trong cad

 

Đây là một số lệnh cơ bản hay dùng của người mới dùng cad. Các bạn sử dụng lệnh tắt (chữ IN HOA) hoặc viết đầy đủ câu lệnh. Thân!

Bài viết liên quan : Lệnh FILLet