Phần VII: Ứng dụng Field tạo block rải thép sàn trong CAD

Ứng dụng Field tạo block rải thép sàn trong CAD

Giả sử chúng ta tạo ra một block động rải thép sàn có thể tự động tính toán được chiều dài thanh thép và số lượng thanh thép cần dùng. Nếu làm được điều này bạn sẽ giảm được đáng kể thời gian thống kê cốt thép.

Kèm théo đó gửi tặng các bạn kho block bố trí thép sàn mà mình đang sử dụng tại Thư viện block động

Các bước để tạo ra được dạng block như thế này cần ứng dụng 2 công cụ rất hữu dụng trong AutoCAD đó là:

– Block thuộc tính kết hợp block Dynamic

– Ứng dụng Field vào block

Bây giờ giả sử mình cần tạo ra một block như ảnh bên dưới: Block tự động tính ra chiều dài thanh thép là text màu đỏ, số lượng thanh thép là text màu xanh:

block động trong AutoCAD

Các bước ứng dụng Field tạo block rải thép sàn trong CAD:

Bước 1: Bước chuẩn bị: 5 đối tượng Attribute bao gồm KH: Kí hiệu; DK: Đường kính; KC: Khoảng cách; L: Chiều dài; SL: Số lượng); ký hiệu thanh thép cùng vùng hoạt động như ảnh dưới:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Bước 2: Đóng block.

Bước 3: Mở block ra để sửa:

– Click Linear Parameter;

– Click 2 điểm đầu và cuối của thanh thép;

– Click Linear Parameter tiếp

– Click 2 điểm đầu và cuối của thanh mũi tên xác định vùng hoạt động.

Bước 4: Chuyển qua thẻ Actions:

– Click Stretch Action; tiến hành gán hiệu ứng cho 2 biến Distance1  Distance2:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Bước 5: Lưu block, click vào biến L màu đỏ để  tiến hành các bước link Field chiều dài thanh thép như sau:

– Click chuột phải chọn Insert Field…

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

– Tiến hành chọn Object như ảnh sau:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

– Click chọn Formula, tại vùng nhập liệu Formula click chuột phải để chọn tiếp Insert Field…

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

– Click chọn Object 2 lần/ Click vào nút trong vùng khoanh đỏ/ Tiếp theo click vào block thép sàn vừa tạo:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

– Tại property chọn Distance1:

Ứng dụng Field tạo block rải thép sàn trong CAD

– Nhập thêm dấu trừ “-”/ nhập vào 2 lần chiều dày lớp bảo vệ thép sàn/ nhấn Enter/ chọn DecimalPrecision chọn số con số sau dấu phẩy là 0 chữ số:

Ứng dụng Field tạo block rải thép sàn trong CAD

Bước 6: Nhấp OK để kết thúc quá trình Link Field chiều dài thanh thép.

Bước 7: Làm tương tự với việc tính toán số lượng thanh thép. Công thức tính số lượng thanh thép = Distance2/KC+1

Done!

Kết quả đạt được:

Ứng dụng Field tạo block rải thép sàn trong CAD

Kết thúc bài viết Ứng dụng Field tạo block rải thép sàn trong CAD

Đón tiếp Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD (Phần V) nhé các bạn!

Click vào Hướng dẫn tạo các loại block trong CAD để quay trở lại.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại đây

Chúc các bạn thành công!