Hướng dẫn cài đặt Dimmension trong AutoCAD nhanh nhất

Hướng dẫn cài đặt Dimmension trong AutoCAD nhanh nhất

Dạy cũng khá nhiều khóa AutoCAD rồi mình nhận thấy việc quản lý sử dụng Dimensions trong CAD của các bạn sinh viên và phần nhiều các bạn kỹ sư mới ra trường thực sự còn rất kém.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách làm đơn giản và nhanh nhất để tạo được một đường ghi kích thước đẹp.

Cài đặt Dimmension trong AutoCAD:

Bước 1: Bật hộp thoại quản lý Dimension bằng lệnh D, click vào New để tạo đường đo kích thước mới:

cài đặt Dimmension trong AutoCAD

Bước 2: Đặt tên cho Dimension – Để quản lý Dimension tốt theo tên các bạn cần quan tâm tới 2 thông số, 1 là dùng cho bản vẽ khổ giấy như thế nào, 2 là bản vẽ có tỷ lệ bao nhiêu? Vậy mình sẽ gợi ý để các bạn có một cách đặt hợp lý và dễ nhớ như sau:

– Đối với bản vẽ A3 và A4 cỡ chữ dùng cho Dim sẽ là 2mm còn đối với bản vẽ A2 trở lên cỡ chữ dùng trong Dim sẽ là 2.5mm.

=> Như vậy ví dụ mình cần tạo Dim dùng cho bản vẽ A3 và A4 tỷ lệ 1/100 thì tên sẽ có thể đặt là: 2-100

=> Dim dùng cho bản vẽ A2 trở lên tỷ lệ 1/100 thì tên sẽ có thể đặt là: 2.5-100

Có nghĩa là cỡ chữ đặt trước và tỷ lệ bản vẽ đặt sau. Như vậy nhìn vào tên của Dim là bạn đã đủ thông tin để quản lý chúng rồi.

Ví dụ bây giờ các bạn nhìn vào ảnh sau liệu các bạn có biết Dim nào dùng cho bản vẽ nào, tỷ lệ bao nhiêu không?

cài đặt Dimmension trong AutoCAD

Bước 3: Vào thẻ Symbols and Arrows cài đặt thông số như ảnh hướng dẫn:

cài đặt Dimmension trong AutoCAD

Bước 4: Cài đặt thẻ Lines:

cài đặt Dimmension trong AutoCAD

Bước 5: Cài đặt thẻ Text:

cài đặt Dimmension trong AutoCAD

Bước 6: Cài đặt thẻ Fit: Lưu ý quan trọng tại thẻ này đó là tại Use overall scale of nhập tỷ lệ bản vẽ:

cài đặt Dimmension trong AutoCAD

Bước 7: Cài đặt thẻ Primary Units:

cài đặt Dimmension trong AutoCAD

Done!

Nếu bây giờ muốn tạo một Dim dùng cho bản vẽ A3 tỷ lệ 1/25 các bạn chỉ cần vào thẻ Text chuyển chiều cao chữ về 2mm và thể Fit nhập tỷ lệ 25 là xong công việc tạo mới Dim 2-25. Nhanh không các bạn?

Kết thúc bài viết cài đặt Dimmension trong AutoCAD.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hay khác tại đây

Các bài viết về LispCAD tại đây

Các bài viết về lệnh CAD tại đây

Và các bài viết về tại liệu CAD

Cùng rất nhiều bài viết hay khác nữa tại https://autocad123.vn/ 

Chúc các bạn thành công!