Lisp đổi điểm chèn của block đã tạo sẵn

Lisp đổi điểm chèn của block đã tạo sẵn

Nhân tiện gặp câu hỏi của một đồng nghiệp cần đổi điểm chèn của block đã có sẵn hay nói cách khác là đổi vị trí điểm pick point của block, điểm có tọa độ (0,0,0) trong môi trường block về một trí khác thì các bạn có thể dùng các cách sau:

– Vào block di chuyển đối tượng về tọa độ bạn mong muốn –> đồng nghĩa với việc di chuyển điểm chèn theo ý chưa được như mong muốn lắm :))))

– Dùng Lisp CAD để làm điều này:

Tải lisp về tại đây

Bước 1: Nhập lệnh DBL/ Enter

Đổi điểm chèn của block

Bước 2: Click vào block cần đổi điểm chèn/ Enter/ Click chọn điểm chèn mới/ Done!

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hay khác tại đây

Các bài viết về LispCAD tại đây

Các bài viết về lệnh CAD tại đây

Và các bài viết về tại liệu CAD

Cùng rất nhiều bài viết hay khác nữa tại https://autocad123.vn/ 

Chúc các bạn thành công!