Phần VIII: Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD

Phần VIII: Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD

Nghe lạ k các bạn? Trước đây mình có viết bài hướng dẫn thống kê thép hình trên excel. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thống kê thép hình trực tiếp trên CAD với sự hỗ trợ đắc lực của Field

Ví dụ bạn cần thống kê một tấm thép hình chữ nhật kích thước 1000x1000x20

Bước 1: Tạo ra 7 đối tượng ATT diễn tả đầy đủ các thông số của tấm thep như ảnh hướng dẫn bên dưới:

Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD

Bước 2: Đóng block lại và nhập thông số ký hiệu, dài, rộng, cao, số lượng tấm, số lượng tấm trên 1 cấu kiện.

Bước 3: Click sửa ATT khối lượng màu 7 cuối cùng và tiến hành chuột phải chọn Insert Field:

Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CADBước 4: Tiến hành chọn Object/Formular. Tại vùng nhập liệu Formular tiến hành chuột phải Insert Field tiếp:

Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD

Bước 5: Tiến hành chọn Object/Object và select block liên tục để có được biểu thức tính toán như ảnh sau:

Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD

Bước 6: Nhấp OK và cùng cảm nhận kết quả mỗi khi nhập dư liệu thay đổi chiều dài + chiều rộng + chiều cao…. Và nhấn lệnh RE:

Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD

Kết thúc bài: Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD

Click vào Hướng dẫn tạo các loại block trong CAD để quay trở lại.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại đây

Chúc các bạn thành công!