Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD (Phần V)

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD (Phần V)

Trong phần V của bộ bài viết Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo block Dim đặc biệt. Vậy Dim như thế nào được gọi là Dim đặc biệt?

Ví dụ nhé:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Trường hợp dùng tới Dim này là khi mình làm một công trình nhà cao tầng. Do yêu cầu của đơn vị thẩm tra yêu cầu cần Dim rõ chiều dài neo thép dầm vào cột. Trong khí đó những Dim cơ bản hỗ trợ trong AutoCAD làm điều này.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra loại Dim đặc biệt này như sau:

Bước 1: Vẽ sẵn hình thù Dim đặc biệt mà bạn muốn với Text link chiều dài Dim là đối tượng ATT

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Bước 2: Đóng Dim đặc biệt lại thành block bằng lệnh B. Nếu chưa biết đóng block cửa có thể đọc bài viết Hướng dẫn tạo các loại block trong CAD

Bước 3: Mở block ra để sửa:

– Click chọn Linear Parameter biểu tượng giống Dimensions;

– Click gán lần lượt 2 biến Linear Parameter như ảnh hướng dẫn sau:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Cần lưu ý điểm kết thúc biện tại vị trí bắt đầu của cung tròn:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Bước 4: Sang thẻ Actions:

– Chọn Stretch để tiến hành gán hiệu ứng co kéo cho 2 đầu Dim đặc biệt: Đầu kéo xuống phía dưới và đầu kéo dài sang ngang;

Đầu kéo xuống phía dưới:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Đầu kéo dài sang ngang:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Nếu bạn chưa làm được bước này có thể đọc bài Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD (Phần I)

Sau đó lưu block này lại;

Bước 5: Click vào Text để sửa/ Tiến hành chuột phải và chọn Insert Field:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Bước 6: Hộp thoại Field hiện ra các bạn tiến hành chọn Object/ Formula/ Tại vùng nhập liêu Formula các bạn chuột phải chọn Insert Field tiếp:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Bước 7: Hộp thoại Field hiện ra các bạn tiến hành chọn Object/ Object/ Select Object/ Chọn block/ Tại Property chọn Distance 1:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Làm tương tự với biến Distance 2 cộng với chiều dài cùng tròn ở chính giữa mà các bạn tính toán được chúng ta có công thức sau tại vùng nhập liệu Formula:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Nhấp OK để kết thúc, lúc kéo 2 đầu Dim đến vị trí cần đo kích thước và gõ lệnh RE, ngay lập tức ta được trị số đo kích thước hoàn toàn chính xác:

Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD

Các bạn có thể đo mẫu kích thước này về máy tại đây

Done!

 

Click vào Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD để quay trở lại.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài viết hay khác nữa tại đây

Chúc các bạn thành công!