Phần IV: Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong AutoCAD

Ví dụ:  Các ban cần tạo mẫu Dim ghi kích thước neo thép như ảnh minh họa sau:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Bước 1: Chuẩn bị Dim mà bạn muốn với Text link chiều dài Dim là đối tượng ATT như ảnh dưới:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Bước 2: Đóng đối tượng thành block bằng lệnh B.

Bước 3: Mở block ra để sửa: Bằng cách click đúp hoặc chọn bock/ chuột phải và chọn Block editor

– Click chọn Linear Parameter biểu tượng giống Dimensions;

– Click gán lần lượt 2 biến Linear Parameter như ảnh:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Cần lưu ý chỉ bắt Linear Parameter đến điểm đầu cung tròn:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Bước 4: Sang thẻ Actions:

– Chọn Stretch để tiến hành gán hiệu ứng co kéo cho 2 đầu Dim xuống bên dưới:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Và đầu kéo dài sang ngang:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn tạo block động trong AutoCAD (Phần I) để thực hiện bước này.

Tiến hành lưu block lại.

Bước 5: Click vào Text để sửa/ Chuột phải và chọn Insert Field:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Bước 6: Hộp thoại Field hiện ra các bạn chọn ObjectFormula/ Tại Formula các bạn chuột phải chọn Insert Field tiếp:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Bước 7: Hộp thoại Field hiện ra các bạn chọn Object/ Object/ Select Object/ Chọn block/Property chọn Distance1:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Làm tương tự với biến Distance 2 đồng thời cộng với chiều dài cùng tròn ở chính giữa mà các bạn tính toán được. Từ đây chúng ta có công thức tính Dim tại vùng nhập liệu Formula như sau:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Nhấp OK để kết thúc:

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Lúc này khi co kéo 2 đầu của Dim dài ra hoặc ngắn lại, dùng lệnh RE để làm mới bản vẽ các bạn sẽ nhận được kích thước Dim nhảy tự động như ý muốn.

Tải mẫu kích thước trên về máy bằng cách click vào Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Mình xin kết thúc bài viết Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD tại đây!

Chúc các bạn thành công!

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm các bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây