Phần I: Cách tạo file dự án mới trên Sheet Set Manager

Cách tạo file dự án mới trên Sheet Set Manager

Bước 1: Mở trình quản lý dự án Sheet Set Manager bằng lệnh SSM;

Bước 2: Nhấp vào Open/ New Sheet Set… để khởi tạo dự án mới;

Cách tạo file dự án mới trên Sheet Set Manager

Bước 3: Tại cửa sổ Create Sheet Set – Begin chọn Existing drawings:

Cách tạo file dự án mới trên Sheet Set Manager

Bước 4: Đặt tên cho dự án và chọn đường dẫn lưu file dự án mới tạo này:

Cách tạo file dự án mới trên Sheet Set Manager

Bước 5: Nhấp Browse… để tìm tới các folder chứa file CAD thuộc dự án, lưu ý cài đặt Import Options… như ảnh hướng dẫn:

Cách tạo file dự án mới trên Sheet Set Manager

Bước 6: Cuối cùng là nhấp Finish để kết thúc các bước khởi tạo dự án mới.

Done!

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Sheet Set Manager mà mình đã học trước đây các bạn có thể click vào đây để tải về học.

Đây là một tài liệu đối với mình là rất quý, bởi cũng chính nhờ nó, nhờ những người đồng nghiệp giúp đỡ mà mình mới được như ngày hôm nay.

Thông suốt hệ thống bài viết về Sheet Set Manager này, mình sẽ chia sẻ để các bạn có được một cái nhìn khái quát nhất về công cụ hữu dụng này trong AutoCAD.

Click vào Hướng dẫn sử dụng Sheet Set Manager trong AutoCAD để quay trở lại bài viết ban đầu.

Cùng đọc nhiều bài viết hay khác nữa tại https://autocad123.vn/ nhé mọi người!