Hướng dẫn sử dụng Sheet Set Manager trong AutoCAD

Hướng dẫn sử dụng Sheet Set Manager trong AutoCAD

Hướng dẫn sử dụng Sheet Set Manager trong AutoCAD là từ khóa mà không ít người dùng CAD đang tìm kiếm.

Hôm nay mình sẽ viết một chương gồm nhiều phần chia sẻ về công cụ này trong AutoCAD. Các bạn dùng CAD có thể tìm học và làm theo nhé!

Hướng dẫn sử dụng Sheet Set Manager trong AutoCAD

Bài học chia thành các phần cụ thể sau:

Phần I: Cách tạo file dự án mới trên Sheet Set Manager

Phần II: Cách đưa bản vẽ vào Sheet Set Manager

Phần III: Cách đánh tên, ký hiệu bản vẽ trên Sheet Set Manager

Phần IV: Cách tạo danh mục tự động trên Sheet Set Manager

Phần V: Cách xuất bản vẽ hàng loạt trên Sheet Set Manager

Phần VI: Cách đóng gói dự án gửi đi trên Sheet Set Manager

Ngoài ra các bạn có thể về khóa học chuyên về sheet set manager tại đây.

Các bài viết về LispCAD tại đây

Các bài viết về lệnh CAD tại đây

Và các bài viết về tại liệu CAD

Cùng rất nhiều bài viết hay khác nữa tại https://autocad123.vn/ 

Chúc các bạn thành công!