Lệnh PEDIT nối line thành polyline trong cad

Lệnh nối line thành polyline trong cad hay lệnh nối liền các đường trong cad thực chất là dùng lệnh PEDIT.

Cách 1: Dùng lệnh PE:

Command : PEDIT ↵ Vào lệnh sau đó ENTER

Select polyline or [Multiple] (Chọn đa tuyến cần hiệu chỉnh)

  • Lựa chọn Multiple cho phép ta chọn nhiều đối tượng trên dòng nhắc “Select polyline:” Chọn M
  • Objects selected is not a polyline (Đối tượng ta chọn không phải là đa tuyến)
  • Do you want it turn into one? (Bạn có muốn chuyển đối tượng chọn thành đa tuyến không? Nhấn ENTER để chuyển thành đa tuyến). Sau đó xuất hiện dòng nhắc hiệu chỉnh đa tuyến. Nếu đối tượng chọn là đa tuyến thì sẽ xuất hiện dòng nhắc hiệu chỉnh toàn bộ đa tuyến.
  • Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: J (Chọn J và ENTER để kết thúc lệnh)

Cách 2: Dùng lisp đính kèm
Lips này giúp các bạn ko cần phải điền dài dòng các bước nói trên.
Command: JF ↵

  • Chọn các đối tượng, Enter
  • Nhấn enter
  • Kết thúc

Chú ý: trong cad có lệnh Join để nối các đối tượng. Tuy nhiên lệnh Join này chỉ nối được các đường line thẳng hàng với nhau, không có tác dụng như lisp nói trên.

 

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây