Lệnh HatchEdit trong CAD dễ hiểu nhất

Lệnh HatchEdit trong CAD (lệnh HE trong CAD) : Là lệnh hiệu chỉnh mặt cắt liên kết. Trong quá trình hatch vật liệu hoặc mặt cắt, đôi khi ta cần chỉnh sửa thuộc tính của các nét Hatch này. Ta có thể nhập lệnh hoặc nhấp đúp chuột tại đối tượng cần thay đổi sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại Hatch Edit cho ta hiệu chỉnh. Cụ thể cách dùng Lệnh HatchEdit trong CAD như sau:
  • Lệnh : HatchEdit
  • Lệnh tắt : He
  • Menu : modify/object/hatchedit

Sau khi nhập lệnh HE  ta click vào đối tượng hatch sẽ hiện lên bảng trên.

Bạn có thể thay đổi các thông số:

  • Color: thay đổi màu sắc nét hatch;
  • Swatch: thay đổi mẫu hatch;
  • Angle: góc xoay mẫu;
  • Scale: chỉnh sửa tỉ lệ-khoảng cách các nét hatch;
  • Chú ý: Đánh dấu tích vào mục Associative để khi kéo các đối tượng bao thì các nét hatch sẽ tự động di chuyển theo nhé!
Tương tự như hộp thoại Hatch Gradient ta chọn các thông số cần thay đổi sau đó nhấn nút
OK để hoàn tất công việc.
Thanks for reading!!!
Các bạn có thể xem thêm cấc bài viết hữu ích về CAD tại đây
Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây
Xem thêm các bản vẽ nhà tham khảo tại đây