Đo kích thước trên AutoCAD chỉ bằng một lệnh

Đo kích thước trên AutoCAD chỉ bằng một lệnh nghe lạ lạ mà lại quen quen nhỉ các bạn :D. Thông thường để đo kích thước trên bản vẽ AutoCAD có thể có các sẽ cần phải dùng tới nhiều lệnh ví dụ như:

– DLI: Đo kích thước vuông góc với hệ trục tọa độ X0Y

– DAL: Đo kích thước cho cấu kiện nằm nghiêng so với hệ trục tọa độ X0Y

– DCO: Đo kích thước liên tục

– DBA: Đo kích thước chồng nhau

– …

Tuy nhiên bắt đầu từ phiên bản AutoCAD 2016, việc đo kích thước trên AutoCAD đã trở nên đơn giản hơn với tính năng đo kích thước thông minh chỉ cần dùng một lệnh duy nhất.

Lệnh đầy đủ: Dimensioning

Lệnh tắt: DIM

Đo kích thước trong AutoCAD

Cách dùng: Cách dùng rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhập lệnh DIM và sau đó di chuột vào đối tượng cần đo kích thước, lúc này AutoCAD sẽ tự động hiểu và đo cho chúng ta trị số đo lường đặc trưng nhất. Tại sao lại nói là đặc trưng nhất, ví dụ bạn đánh lệnh DIM sau đó di chuyển qua một cung tròn, lúc này CAD sẽ tự động đo bán kính là thông số đặc trưng nhất của một cung tròn, còn nếu bạn lại muốn đo chiều dài của cung tròn đó thì bắt buộc phải dùng lệnh DIMARC rồi 🙂

Mình xin kết thúc bài viết tại đây. Chúc các bạn thành công!