THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC, VỊ TRÍ ĐỐI TƯỢNG-LỆNH STRETCH

THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC, VỊ TRÍ ĐỐI TƯỢNG-LỆNH STRETCH


Lệnh Stretch dùng để dời, kéo giãn hoặc co ngắn các đối tượng.

1.Cách gọi lệnh:

cach_goi_lenh_Stretch

Hình 1: Cách gọi lệnh STRETCH

2.Sơ đồ thực hiện lệnh:

so_do_thuc_hien_lenh

Hình 2: Sơ đồ thực hiện lệnh

3.Giải thích câu lệnh:

giai_thic_cau_lenh

Hình 3: Giải thích câu lệnh

4.Ví dụ thực hiện lệnh: Thay đổi kích thước đối tượng trên bản vẽ:

Command: STRETCH (S) =>ENTER

1.Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon…

2.Select objects: Kích chọn điểm W1 (Hình VI – 53b).

3.Specify opposite corner: Kích chọn điểm W2 (Hình VI – 53b).

4.Select objects: =>ENTER

5.Specify base point or displacement: Kích chọn điểm P (Hình VI – 53b).

6.Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 10=>ENTER

thay_doi_kich_thuoc_vi_tri_doi_tuong

4.Chú ý:

  • AutoCAD có thể dời, kéo giãn hoặc co ngắn các đối tượng: Arcs, Elliptical arcs, Lines, Polyline segments, 2D solids, Rays, Traces, and Splines bằng phương thức chọn Crossing Windows.
  • Lệnh STRETCH không thể hiệu chỉnh 3D solids, polyline width, hoặc đường tiếp tuyến (tangent).
  • Chọn các đối tượng để thực hiện lệnh STRETCH ta có thể dùng phương thức chọn Crossing-Windows hoặc Crossing-polygon… Những đối tượng nào giao với khung cửa sổ (Crossing-Windows hoặc Crossing-polygon…) sẽ được kéo giãn ra hoặc co lại những đối tượng nằm trong khung cửa sổ sẽ được dời di.
  • Khi thực hiện lệnh STRETCH sau khi chọn điểm chuẩn ta nên đưa con trỏ chuột hướng về phía cần STRETCH (kéo giãn ra hoặc co lại).
  • Tùy vào các đối tượng được chọn ta có các trường hợp sau:

 

  • Các đối tượng giao với khung cửa sổ chọn (Crossing-Windows) sẽ được kéo giãn ra hoặc co lại, đường tròn không thể kéo giãn ra hoặc co lại mà chỉ có thể dời di.
  • Các đối tượng khi được kéo giãn ra hoặc co lại vẫn duy trì sự dính nối các đối tượng.
  • Các đối tượng là đường thẳng khi kéo giãn ra hoặc co lại thì chiều dài sẽ thay đổi.

 


 Last edited by Nguyễn Minh Tiến

Xem thêm các lệnh khác của AutoCAD tại đây

Tham khảo khóa học AutoCAD của Trung tâm tại đây