Lisp scale hình theo một phương trong AutoCAD

Lisp scale hình theo một phương trong AutoCAD

Download, Tải lisp phóng to hình theo một phương tại đây

Nói scale theo một phương là các bạn hiểu ngay ý đồ rồi. Lisp scale hình theo một phương này sẽ cho các bạn nhiều tùy chọn khác nhau. Các bạn có 5 tùy chọn, tuy nhiên về cơ bản chắc hẳn các bạn cũng sẽ chỉ sử dụng 2 trường hợp scale theo phương X hoặc phương Y thôi đúng không nào!

scale hình theo một phương

Hướng dẫn sử dụng Lisp scale hình theo một phương trong AutoCAD

Bước 1: Commad: 1SC/Spacebar

Bước 2: Chọn đối tượng cần scale 1 phương/Spacebar

Bước 3: Pick chọn điểm gốc để scale hình/Spacebar

Bước 4: Chọn phương muốn scale

Bước 5: Nhập hệ số scale/Spacebar

Done!

Ngoài ra các bạn có thể về tham khảo:

Các bài viết về LispCAD tại đây

Các bài viết về lệnh CAD tại đây

Và các bài viết về tại liệu CAD

Cùng rất nhiều bài viết hay khác nữa tại https://autocad123.vn/ 

Chúc các bạn thành công!