Cách xóa đối tượng trong CAD – Lệnh ERASER

Cách xóa đối tượng trong CAD – Lệnh ERASER


1. Cách gọi lệnh xóa đối tượng trong CAD:

Các cách gọi lệnh xóa đối tượng trong AUTOCAD

 • Cách 1: nhập lệnh ERASER (E) từ bàn phím
 • Cách 2: vào menu Modify chọn ERASER

-Ý nghĩa: 

 • Lệnh Erase dùng để xóa các đối tượng trên bản vẽ hiện hành.
 • Vì một lý do nào đó có thể một số đối tượng trên bản vẽ cần được xóa đi thì ta dùng lệnh Erase này để xóa chúng.

  2. Sơ đồ cách thực hiện

  3. Ví dụ

 • – Xóa các đối tượng từ một hình vẽ cho trước.
 • Command: ERASE (E) – ENTER
 • Select objects: Kích chọn đối tượng L1 (Hình 2b).
 • Select objects: Kích chọn đối tượng L2 (Hình 2b).
 • Select objects: – ENTER
 • Lệnh xóa trong CAD: sử dụng phím Delete

  Nếu không muốn gọi lệnh xóa trong AutoCAD bằng lệnh Erase, bạn có thể dùng phím Delete trên bàn phím để xóa đối tượng. Thao tác lệnh như sau:

  ⇒ Chọn đối tượng cần xóa > nhấn phím Delete trên bàn phím.


HẾT !

Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm các bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây