Cách xóa đối tượng trong CAD – Lệnh ERASER

Cách xóa đối tượng trong CAD – Lệnh ERASER


1. Cách gọi lệnh xóa đối tượng trong CAD:

Các cách gọi lệnh xóa đối tượng trong CAD

 • Cách 1: nhập lệnh ERASER (E) từ bàn phím
 • Cách 2: vào menu Modify chọn ERASER

-Ý nghĩa: 

 • Lệnh Erase dùng để xóa các đối tượng trên bản vẽ hiện hành.
 • Vì một lý do nào đó có thể một số đối tượng trên bản vẽ cần được xóa đi thì ta dùng lệnh Erase này để xóa chúng.

  2. Sơ đồ cách thực hiện

  3. Ví dụ

 • – Xóa các đối tượng từ một hình vẽ cho trước.
 • Command: ERASE (E) – ENTER
 • Select objects: Kích chọn đối tượng L1 (Hình 2b).
 • Select objects: Kích chọn đối tượng L2 (Hình 2b).
 • Select objects: – ENTER
 • Xem thêm các bài viết hữu ích khác trong Cad tại đây

HẾT !