Lệnh xóa đối tượng trong cad nhanh, hữu ích với người dùng

 LỆNH XÓA ĐỐI TƯỢNG TRONG CAD-LỆNH ERASE(E)


Lệnh xóa đối tượng-Lệnh ERASE

-Lệnh Erase – lệnh xóa đối tượng trong cad dùng để xóa các đối tượng trên bản vẽ hiện hành.

-Vì một lý do nào đó có thể một số đối tượng trên bản vẽ cần được xóa đi thì ta dùng lệnh Erase này để xóa chúng.

-Đối tượng cần xóa có thể là các đường được vẽ bằng lệnh lineđường trònhình chữ nhật…Hoặc tổ hợp các đối tượng được vẽ từ nhiều lệnh khác nhau trong autocad.

-Thực hiện lệnh vào công cụ Modify\ Erase hoặc nhập lệnh erase, không thì nhập lệnh tắt E rồi nhấn enter. Thay vào đó có thể nhấn phím delete trên bàn phím.

1.Cách gọi lệnh xóa đối tượng-Lệnh ERASE:

lệnh xóa đối tượng trong cad
cach goi lenh erase
lệnh xóa đối tượng trong cad

2.Sơ đồ thực hiện lệnh xóa đối tượng trong cad – Lệnh ERASE:

lenh_xoa_trong_Autocad2
Gọi lệnh Erase

2.1 Giải thích câu lệnh:

lệnh xóa đối tượng trong cad
lệnh xóa đối tượng trong cadGiải thích câu lệnh ERASE

2.2 Các cách thực hiện:

: Có hai phương pháp

1.Quét chọn từ phải sang trái: bằng cách nhấn giữ chuột trái vào một góc và rê chuột chỉ cần qua đối tượng(Vùng chọn màu xanh là cây xuất hiện) rồi nhấn tiếp chuột trái. Bạn đã chọn được tất cả các đối tượng.

2.Quét từ trái qua phảinhấn giữ chuột trái vào một góc và rê chuột đảm bảo bao chọn hết đối tượng (Vùng chọn màu xanh da trời xuất hiện) rồi nhấn tiếp chuột trái. Lúc này tất cả các đối tượng được chọn.

Cuối cùng là nhấn enter để xóa đối tượng.

Ví dụ: Xóa các đối tượng từ một hình vẽ cho trước.
  • Command: ERASE (E) 
  • a. Select objects:Kích chọn đối tượng L1 (Hình VI – 02b).
  • b. Select objectsKích chọn đối tượng L2 (Hình VI – 02b).
  • c. Select objects:
lệnh xóa đối tượng trong cad

Lời Kết :

Ngoài việc sử dụng lệnh xóa trong autocad bằng lệnh erase, bạn có thể dùng phím delete trên bàn phím để xóa đối tượng. Thao tác lệnh giống y hệt như với lệnh erase.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Các bài viết liên quan:

Lệnh MI trong AutoCAD – Lệnh Mirror – SAO CHÉP ĐỐI TƯỢNG 3D ĐỐI XỨNG QUA MẶT PHẲNG

Lệnh RO trong AutoCAD – Rotate3D – Quay mô hình 3D quanh một trục

Lệnh 3Dmove trong AutoCAD – Dời mô hình 3D

Lệnh Polysolid trong AutoCAD – Tạo đa tuyến 3D Solid

Lệnh Convtosolid trong AutoCAD – Chuyển đối tượng thành 3D solid