Tài liệu kết cấu thép – Full trọn bộ bài giảng, giáo trình

Khi mà các bạn muốn tìm hiểu về hết cấu thép hoặc học các môn liên quan đến kết cấu thép thì bạn không thể thiếu các giáo trình và tài liệu kết cấu thép. Sau đây là tài liệu và giáo trình mà mình đã thu thập được và chia sẽ cho các bạn:

1. Kết cấu mái không gian nhà nhip lớn

Kết cấu thép
Hình ảnh mô tả tài liệu kết cấu mái không gian nhà nhịp lớn

2. Kết cấu vòm – Nhà nhịp lớn

Kết cấu thép
Hình ảnh mô tả tài liệu kết cấu vòm

5. Giáo trình Kết Cấu Thép. – Phạm Bá Lộc, Huỳnh Minh Sơn

Kết cấu thép
Hình ảnh mô tả giáo trình kết cấu thép

7. Kết cấu thép – cấu kiện cơ bản – Phạm Văn Hồi

Kết cấu thép
Hình ảnh mô tả sách Kết cấu thép – cấu kiện cơ bản – Phạm Văn Hồi

8. Kết cấu thép – Công trình dân dụng và công nghiệp – Phạm văn Hội 

Kết cấu thép
Hình ảnh mô tả sách Kết cấu thép – Công trình dân dụng và công nghiệp – Phạm văn Hội

9. Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp – Đoàn Định Kiến

Kết cấu thép

Hình ảnh mô tả sách Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp

Tài liệu kết cấu thép

11. Tính toán kết cấu thép – Nguyễn Văn Yên

Kết cấu thép
Hình ảnh mô tả tài liệu Tính toán kết cấu thép – Nguyễn Văn Yên

13. Sổ tay thép thế giới – Trần Văn Địch Tải về

Kết cấu thép
Hình ảnh mô tả tài liệu Sổ tay thép thế giới – Trần Văn Địch

17. Giáo Trình Kết Cấu Thép – Gỗ (NXB Xây Dựng 2003) – Bộ Xây Dựng, 232 Trang

Kết cấu thép
Hình ảnh mô tả tl Giáo Trình Kết Cấu Thép – Gỗ

18. Đề tài nghiên cứu Hệ giằng trong kết cấu thép 

Hình ảnh mô tả tài liệu Đề tài nghiên cứu Hệ giằng trong kết cấu thép

19. Kết cấu công trình thép

Hình ảnh mô tả tài liệu Kết cấu công trình thép

20. Thiết kế kc thép quy phạm Hoa Kỳ – Doàn Dình Kiến

Hình ảnh mô tả tài liệu Thiết kế kết cấu thép quy phạm Hoa Kỳ – Doàn Dình Kiến

21. Một số vấn đề trong thiết kế kết cấu khung chịu lực bằng thép – Vũ Huy Hoàng 

Hình ảnh mô tả tl Một số vấn đề trong thiết kế kết cấu khung chịu lực bằng thép
 

Chúc các bạn đọc tốt. !!!