Tài liệu tính toán vách cứng nhà cao tầng cực hay.

Vách cứng là gì ? Tại sao chúng ta phải bố trí vách cứng cho công trình.


Vách là cấu kiện chịu lực theo phương ngang và phương thẳng đứng, làm tăng độ cứng theo phương ngang của công trình. Vách thường có dạng tấm phẳng mỏng….
Các cách bố trí Vách BTCT
• Nếu công trình không đối xứng thì nên bố trí vách cứng xa tâm công trình để tăng khả năng chống xoắn của công trình;
• Nếu bố trí ngoài biên thì sẽ tăng khả năng chống xoắn nhưng sẽ chịu ảnh hưởng của biến dạng nhiệt và co ngót (khi nhà dài). Tùy điều kiện để bố trí vách cứng hợp lý nhất;
• Các vách cứng nên được tổ hợp thành lõi cứng để tăng độ cứng ngang cũng như độ cứng chống xoắn của công trình.


Sau đây là trọn bộ Tài liệu tính toán vách cứng:

Tài liệu tính toán vách cứng
Tài liệu tính toán vách cứng
Tài liệu tính toán vách cứng
Tài liệu tính toán vách cứng

Tài liệu tính toán vách cứng

Tài liệu tính toán vách cứng
Tài liệu tính toán vách cứng
Tài liệu tính toán vách cứng

Hình ảnh mô tả tài liệu Etabs tính vách cứng

Tài liệu tính toán vách cứng

Chúc các bạn đọc tốt !!!