Full hồ sơ thiết kế đúng theo quy định của nhà nước.

Hồ sơ thiết kế rất quạn trọng và cần thiết cho một công trình xây dựng.Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ – CP thì quy cách của hồ sơ được quy định như sau:
-Đối với hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm:
+ Thuyết minh thiết kế
+ Các bản vẽ thiết kế
+ Các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan
+ Dự toán xây dựng công trình và quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có);
+Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức.

1. Nhà dân Tải vể

2.Nhà phố Tải về.

3.Bản vẽ kết cấu nhà dân Tải về

4.Bản vẽ trường học Tải về

Hồ sơ thiết kế

5.Thuyết minh kết cấu

6. Bản vẽ kiến trúc nhà dân < Xuất ra từ revit >

Hồ sơ thiết kế

7. Nhà làm việc kết hợp xưởng chế biến và kinh doanh than Hà Nội

Hồ sơ thiết kế

Chúc bạn đọc thành công!!
Các bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại :https://autocad123.vn