Tài liệu học Plaxis - Phần mềm tính toán

Các tài liệu học plaxis đã được mình tổng hợp và thu thập ở đây. Các bạn nào quan tâm đến có thể tham khảo về phần mềm này. Các bạn có thể tải về miễn phí tài liệu để phục vụ học tập và công việc. Các tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn.

1. Hướng dẫn sữ dụng PLAXIS

PLAXIS là một phần mềm có bản quyền chuyên dùng cho việc tính biến
dạng và ổn định của nền đất trong các dự án xây dựng. Với đầu vào bằng các
hình ảnh đơn giản cho phép tạo ra các mẫu cấu kiện hộn hợp giới hạn một cách
nhanh chóng. Việc tính toán được tự động hóa toàn bộ và được dựa trên việc mã
hóa cao. Điều đó cho phép người mới sử dụng có thể làm việc với phần mềm chỉ
sau vài giờ học
Tải file đầy đủ tại đây

Tài liệu học Plaxis
Tài liệu học Plaxis

PLAXIS 3D FOUNDATION là một chương trình phần tử hữu hạn không gian ba chiều, ứng dụng vào việc phân tích kết cấu móng cho các công trình xây dựng trong đất liền và trên biển.

Tài liệu học Plaxis

Tài liệu học Plaxis

Các sử dụng phần mềm Plaxis

Tài liệu học Plaxis

Trên đây là các silde và giáo trình chi tiết về phần mềm plaxis - phần mềm tính toán trong xây dựng. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của autocad123.vn

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết !!1