Tổng hợp các mẫu công trình trên phần mềm revit cực đẹp

Các bạn đang không có ý tưởng về ngôi nhà của mình. Không vấn đề gì khi mình đã thu thập được một số mẫu nhà cực đẹp mà các bạn có thể tham khảo.
Ngoài ra các công trình này có được trình bày trên phần mềm revit. Một phần mềm mô phòng 3D đang được rất nhiều kỹ sư dùng hiện nay rất dễ hình dung ra ngôi nhà mà mình định thi công.
Dưới đây là tổng hợp các mẫu công trình trên phần mềm revit để các bạn có thể tải về tham khảo:

1. Mẫu 1   TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

2. Mẫu 2  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

3. Mẫu 3  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

4. Mẫu 4  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

5. Mẫu 5  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

6. Mẫu 6  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

7. Mẫu 7  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

8. Mẫu 8  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

9. Mẫu 9  TẢI VỀ

Tổng hợp các mẫu công trình
Nguồn mylearn.edu.bn

10. Mẫu 10  TẢI VỀ

Nguồn mylearn.edu.bn

11. Mẫu 11  TẢI VỀ

Nguồn mylearn.edu.bn

12. Mẫu 12   TẢI VỀ

Nguồn mylearn.edu.bn


Ngoài tổng hợp các mẫu công trình ra. Các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại đây: https://autocad123.vn
Chúc các bạn đọc tốt !!!