Biên bản, nhật ký, giấy tờ mẫu trong xây dựng

Tổng hợp các mẫu biên bản, giấy tờ, nhật ký, nghiệm thu trong xây dựng cần thiết và đầy đủ cho các bạn xem kham khảo để phục vụ công việc mà mình đã thu thập được để chia sẻ cho các bạn. Các bạn có thể xem và tải về miễn phí khi cần dùng đến.

Khi bạn muốn kiểm tra hiện trường trước khi đi vào thi công. Mà chưa có bản mẫu biên bản kiểm tra thì đây là bản mẫu đầy đủ hạng mục và lịch sự để bạn có thể tham khảo

Biên bản

Mẫu phiếu yêu cầu nghiệm thu đầy đủ, rõ ràng, lịch sự bạn có thể tham khảo.

Một trong các mẫu excel của bóc tách khối lượng bạn có thể tham khảo.

4. Mẫu nhật ký thi công  Tải xuống

Mẫu nhật ký thi công đầy đủ giúp bạn lưu lại quá trình thi công công trình. Bạn có thể tải xuống tham khảo.

5. Tập hợp các biên bản giấy tờ trong HSQLCL Tải xuống

Biên bản

6. Biểu mẫu hồ sơ các loại chỉ trong 1 file excel Tải xuống

Biên bản

Trên đây là các biên bản, nhật ký, giấy tờ mẫu trong xây dựng để giúp các bạn bàn giao, nghiệm thu hoặc ghi laị nhật ký nhật ký thi công công trình xây dựng. Ngoài ra còn các tiêu chuẩn xây dựng, các mẫu nhà… Và các tài liệu khác giúp ích cho bạn trong ngành xây dựng tại autocad123.vn

Chúc các bạn đọc tốt !!!