Phần II: Ứng dụng Field đo chiều dài đoạn thẳng trong CAD

Ứng dụng Field đo chiều dài đoạn thẳng trong CAD

Ứng dụng Field đo chiều dài đoạn thẳng trong CAD rất phổ biến bởi cách làm khá đơn giản và tiện dụng của nó.

Các bước làm sẽ được hướng dẫn cụ thể trong ví dụ sau:

Ví dụ: Giả sử bạn cần tính chiều dài 1 đoạn thẳng trong CAD. Sẽ có nhiều cách để làm việc này, trong đó có Field:

Bước 1: Chuẩn bị 1 text với nội dung bất kỳ cùng đoạn thẳng đang cần đo chiều dài;

Bước 2: Click đúp sửa text, tiếp theo nhấn tổ hợp phím Ctrl+F hoặc click chuột phải chọn Insert Field:

Ứng dụng Field đo chiều dài đoạn thẳng trong CAD

Bước 3: Hộp thoại Field hiện ra tiến hành chọn Object tại Field category:

Ứng dụng Field đo chiều dài đoạn thẳng trong CAD

Bước 4: Tiếp tục chọn Object và click vào nút khoanh đỏ như anh dưới:

Ứng dụng Field đo chiều dài đoạn thẳng trong CAD

Bước 5: Click chọn Line đang muốn đo chiều dài. Hộp thoại Field xuất hiện lại, tại Property chọn Length, tiếp tục chọn Decimal, tại precision chọn số con số sau dấu phẩy mà kết quả bạn muốn hiển thị, nhấn OK để kết thúc quá trình.

Ứng dụng Field đo chiều dài đoạn thẳng trong CAD

Kết quả thu được như sau:

Ứng dụng Field đo chiều dài đoạn thẳng trong CAD

Done!

Lúc này bạn thay đổi chiều dài đoạn Line sau đó gõ lệnh Regen Text link chiều dài đoạn Line sẽ thay đổi theo.

Ứng dụng: Tính chiều dài PLine, Line khi cần. Tính chiều dài dầm di thể hiện chi tiết dầm là mặt cắt điển hình.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hay khác tại đây

Các bài viết về LispCAD tại đây

Các bài viết về lệnh CAD tại đây

Và các bài viết về tại liệu CAD

Cùng rất nhiều bài viết hay khác nữa tại https://autocad123.vn/ 

Click vào Tìm hiểu ứng dụng Field trong AutoCAD để quay trở lại bài viết tổng hợp.

Chúc các bạn thành công!