Hướng dẫn sử dụng lệnh ME trong CAD

Lệnh ME trong CAD lệnh đầy đủ là MEASURE.

Ứng dụng lệnh ME trong CAD

Lệnh ME trong  AutoCAD thông thường hay dùng rải đối tượng có thể là điểm hoặc block trên đường cong SPL, Line, Pline cho trước, thông thường hay dùng để rải thép trên mặt cắt dài, mặt cắt thép của vòm cong,…

Cách dùng lệnh ME trong CAD

Khi dùng để rải điểm:

Bước 1: Nhập lệnh ME/Enter hoặc Space;

Bước 2: Chọn đường Spline, Line hoặc Pline cần rải đối tượng;

Bước 3: Nhập khoảng cách các điểm và Enter hoặc Space để kết thúc lệnh.Khi dùng để rải block:

lệnh me trong cad

Bước 1: Nhập lệnh ME/Enter hoặc Space;

Bước 2: Nhập B/Enter để chuyển qua chế độ rải block;

Bước 3: Nhập tên block muốn rải và nhấn Enter. Lưu ý tâm block cần rải sẽ nằm trên đường SPLine, Line, Pline cho trước, do đó khi tạo block nhớ chọn điểm Pick point cho block;

Bước 4: Chọn đường Spline, Line hoặc Pline cần rải đối tượng;

Bước 5: Nhập khoảng cách cần rải và Enter hoặc Space để kết thúc lệnh.Done!Bài viết xin dừng ở đây, nếu các bạn chưa làm được, hãy comments ở bên dưới, mình sẽ giúp các bạn.

Chúc các bạn thành công!Thanks for reading!!!

Các bạn có thể xem thêm các bài viết hữu ích về CAD tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây

CHI TIẾT LỆNH DIVIDE VÀ LỆNH MEASURE TRONG AUTOCAD - CHÚ Ý KHI DÙNG DIVIDE CHIA ĐỀU KHUNG CỬA