Lệnh

Các lệnh trong CAD: Tổng hợp các lệnh AutoCAD từ cơ bản đến nâng cao và diễn giải chi tiết nhất. Lệnh CAD từ phiên bản AutpCAD 2007 – 2019 full.

Lệnh HatchEdit trong CAD

Lệnh HatchEdit trong CAD (lệnh HE trong CAD) : Là lệnh hiệu chỉnh mặt cắt liên kết. Ta có thể nhập lệnh hoặc nhắp đúp chuột tại đối tượng cần thay đổi...

Lệnh TextStyle trong CAD

Lệnh TextStyle trong CAD (hay còn gọi là lệnh ST trong CAD, quản lý text trong cad, thiết lập text trong cad): Là lệnh tạo kiểu chữ cho bản vẽ (ngoài...

Lệnh Text trong CAD

Lệnh Text trong CAD (hay còn gọi là lệnh t trong cad, lệnh viết chữ trong cad):  Là lệnh cho phép ta nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ. Trong một...

Lệnh TextFill trong CAD

Lệnh TextFill trong CAD (hay còn gọi là biến TextFill trong CAD):  Là lệnh quyết định các chữ có được tô hay là chỉ xuất hiện các đường viền. Nếu biến...

Lệnh Mtext trong CAD

Lệnh Mtext trong CAD :  Là lệnh tạo một đoạn văn bản được giới hạn bởi đường biên là khung hình chữ nhật. Đoạn văn bản là một đối tượng của AUTOCAD....

Lệnh DDedit trong CAD

Lệnh DDedit trong CAD (Hay còn gọi là lệnh ED trong cad, lệnh sửa chữ trong cad, chỉnh sửa text trong cad, lệnh sửa DIM trong CAD, sửa kích thước...

Lệnh QTEXT trong CAD

Lệnh QTEXT trong CAD :  Việc thể hiện văn bản trên màn hình thường chiếm nhiều thời gian vì mỗi một ký tự là một đối tượng vẽ phức tạp được tạo thành...

Lệnh DimAligned trong cad

Lệnh DimAligned trong cad (lệnh dal trong cad) dùng để ghi kích thước theo đường nghiêng, đường kích thước ghi bằng lệnh Dimaligned sẽ song song với...

Liên kết hữu ích:

Xem xe lăn

Xem Quần áo bảo hộ y tế cao cấp

Xem Máy tạo oxy cao cấp