TỰ HỌC “AUTOCAD 2012” CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3:  HƯỚNG DẪN CÁC CÁCH CHỌN ĐỐI TƯỢNG,  QUAN SÁT BẢN VẼ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUY BẮT ĐIỂM 3.1 – CÁC CÁCH CHỌN ĐỐI TƯỢNG Sau khi gọi lệnh nếu muốn chọn một đối tượng hay nhiều đối tượng thì có thể thực hiện theo các phương pháp… Read More