Phần VIII: Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD

Phần VIII: Ứng dụng Field tạo thống kê thép hình trong CAD Nghe lạ k các bạn? Trước đây mình có viết bài hướng dẫn thống kê thép hình trên excel. Còn...