Phần IV: Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD Ví dụ các ban cần tạo mẫu Dim ghi kích thước neo thép như ảnh minh họa sau: Bước 1: Chuẩn bị Dim mà...