Phần IV: Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong CAD

Ứng dụng Field tạo đường đo kích thước trong AutoCAD Ví dụ:  Các ban cần tạo mẫu Dim ghi kích thước neo thép như ảnh minh họa sau: Bước 1: Chuẩn bị...