Giải thích về tỷ lệ bản vẽ trong AutoCAD

Tỷ lệ bản vẽ trong AutoCAD là gì? Đặt vấn đề: Nhà anh Quang muốn xây dựng một ngôi nhà có chiều dài 20m, chiều rộng 10m. Anh Quang thuê kỹ sư thiết kế...