Phần III: Ứng dụng Field đo diện tích hình khép kín trong CAD

Đo diện tích hình khép kín trong CAD Ứng dụng Field đo diện tích một hình kín trong CAD thường được các kỹ sư khối lượng áp dụng. Tuy nhiên người ta...