Chia sẻ kho Lisp CAD hay tổng hợp đầy đủ cho các bộ môn

Kho Lisp CAD hay tổng hợp là một thư viện lisp tổng hợp dùng được cho nhiều bộ môn như xây dựng, kiến trúc, kết cấu, điện nước, thủy lợi, quy hoạch...