Vẽ hình chữ nhật trong CAD (RECTANG)

Vẽ hình chữ nhật trong CAD (RECTANG) 1. Cách gọi lệnh vẽ hình chữ nhật trong CAD: Các cách sử dụng lệnh vẽ hình chữ nhật trong CAD:      Cách1: Từ bàn...