Phần I: Dùng nhiều Dimensions trong một bản vẽ nhiều tỷ lệ

Phần I: Dùng nhiều Dimensions trong một bản vẽ nhiều tỷ lệ Cách này cũng là cách thông dụng nhất, nhiều người dùng nhất theo như mình biết. Tại sao?...