P.II: Dùng một Dimensions trong bản vẽ nhiều tỷ lệ bên model

P.II: Dùng một Dimensions trong bv nhiều tỷ lệ bên model Các bạn đã bao giờ nghe tới DIM Annotative chưa? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng ...