[Tổng hợp] Các cách đo kích thước trong AutoCAD

[Tổng hợp]  Các cách đo kích thước trong AutoCAD Viết rất nhiều về các mẹo CAD, các thủ thuật vẽ nhanh A, B, C rồi X, Y, Z đủ thứ trên đời :))))))...