Tổng hợp tất cả các cách chèn Excel vào AutoCAD rõ nét nhất

Tổng hợp tất cả các cách chèn Excel vào AutoCAD rõ nét nhất Các bạn đã bao giờ chèn file excel vào CAD chưa? Có bao giờ các bạn chèn file excel vào...