Cách siêu tốc cài đặt lại fonts, linetype, hatch, lệnh tắt,…cho CAD

Cách siêu tốc cài đặt lại fonts, linetype, hatch, lệnh tắt,…cho CAD Đặt lại fonts, linetype, hatch, lệnh tắt,…cho CAD là vấn đề đáng quan tâm mỗi khi...